www.freewebsubmission.com


Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!
Sonic Run: Internet Search Engine

Sabtu, 27 November 2010

Kawruh Jowo

Pintere Wong Jawa ana ing tembung Kerata Basa

Oleh : aguspu
 
Mata pelajaran basa jawa pancen wis suwe ora tak demok.. Jaman SD nganti SMP wae aku oleh pelajaran bahasa daerah, jaman SMA aku wis ga entuk maneh.

Aku pengen ngelingke kanca-kanca kabeh bab iki. Miturut ilmu bahasa, ana tembung kang dadi tembung amarga bunyi utawa suarane kang krungu, lan artine.
contone tekek, jenenge tekek mergo suarane tekek..tekekk.. Tas kresek, mergo suarane kresek-kresek, lan sak panunggalane. Wong jawa malah luwih cerdas maneh ngartike tembung iku kanthi ngawur, sak-sake, nanging pas banget karo artine tembung kuwi. contone wong jawa ora ngomong “nasi”, nanging sega, amarga sega kuwi mbeseSEG dan marakke leGA.

Conto liyane:
gedhang : digeget sakbubare madhang,
kerikil : keri nang sikil
malah ana ing teknologi, wong jawa uga nggawe kerata basane, contone :
Sepeda : asepe tidak ada
Sepur :asepe metu ndhuwur
Ana maneh conto kang ana hubungane karo masalah agama:
ndilalah : Adiling gusti Allah
Ndelalah: ngandel marang Allah (percaya marang Tuhan)
Ana uga plesetan-plesetan kang ana di-kerata basa-ke:
Garwo : sigaraning nyawa (asline), njur diplesetke dadi “ketemune barang sigar karo barang dowo
kerikil : keri nang sikil, njur ana sing takon, “lha yen keripik”??… keri-keri ning…..(ning apik..)
conto liyane yaiku :
Bapak = bab apa-apa pepak (pepak kawruh lan pengalaman)
Batur = embat-embataning tutur
Bocah = mangane kaya kebo, pagaweane ora kecacah
Brekat = mak breg diangkat
Cangkir = dianggo nyancang pikir
Cengkir = kencenging pikir
Copet = ngaco karo mepet-mepet
Denawa = ngeden hawa (nguja hawa napsu)
Desember= gedhe-gedhene sumber
Garwa = sigaraning nyawa
Gedhang = digeget leh bar madhang
Gethuk = yen digeget karo manthuk-manthuk
Gerang = segere wis arang
Guru = digugu lan ditiru
Gusti = bagusing ati
Kaji = tekade siji (ngantebi panembahe marang Gusti Allah)
Kathok = diangkat sithok-sithok
Kodhok = teka-teka ndhodhok
Kutang = sikute diutang
Krikil = keri ing sikil
Kuping = kaku njepiping
Kupluk = kaku tur nyempluk
Kursi = yen diungkurake banjur isi
Ludruk = gulune gela-gelo, sikile gedrag-gedrug
Maling = njupuk amale wong sing ora eling
Mantu = dieman-eman meksa metu
Perawan = yen pepara (lelungan) kudu wayah awan
Saru = kasar tur kleru
Sekuter = sambi sedheku mlaku banter
Sepuh = sabdane ampuh
Simah = isining omah
Sirah = isining rah
Siti = isi bulu bekti
Sopir = yen ngaso mampir (ing warung)
Sruwal = saru yen nganti uwal
Tandur = nata karo mundur
Tapa = tatane kaya wong papa
Tarub = ditata supaya katon murub (asri)
Tayub = ditata supaya katon guyub
Tebu = antebing kalbu
Tepas = titip napas
Tuwa = ngenteni metune nyawa ; untune wia rowa
Wanita = wani ing tata
Wedang = dianggo gawe kadang
Weteng = ruwet tur peteng
Nha, kowe kabeh uga bisa nggawe seko ukara lan tembung-tembungmu dhewe..
Ayo nggawe sakkarepmu dhewe.. guyon maton lan guyon waton.. bebas nang kene… sumangga..
http://www.ojonesu.com/

Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa 2008

Konferensi Budoyo Jowo

Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa 2008

Adapun Materi klaster 20-25 Oktober 2008 Purwokerto-Byumas yang akan dibahas ada 7 yaitu:
1. Bahasa
2. Sistem Religi dan Kepercayaan
3. Sistem dan Organisasi Kemasyaraktan
4. Sistem Pengetahuan
5. Kesenian
6. Sistem Mata Pencaharian
7. Sistem Teknologi dan Peralatan (Didalamnya dapat menyangkut adat, tradisi, kepemimpinn dsb)
Ada pemikiran, bagaimana Wong Jowo bisa memanfaatkan Teknologi Informasi untuk nguri-uri kabudayan Jowo. Bisa melalui Multimedia atau melalui internet. Bukankah yang saya lakukan ini bukan memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan jatidiri saya sebagai Kodrat Wong Jowo sing Kudu Njawani.
Jowo sing njawani perlu saya ungkapkan disini karena saya banyak menemukan teman-teman saya yang sudah banyak kehilangan semangat njawani. Wujud memang turunn wong Jowo, tapi dalam tingkah laku sudah bukan njawani lagi. Dan bukankah peristiwa ironis saat saya menemukan sosok orang cina sipit, tapi dalam tingkahlaku dan tutur sapa sangat njawani. jadi memang harus dibedakan Wong Jowo secara Genetik dan orang Jowo yang berperilaku Njawani.

http://jowo-njawani.blogspot.com

profil

 

Sungkeman

Sugeng pepanggihan, salam taqlim ndherek tepang…

Amergo budoyo jowo sampun kathah ingkang nglerwakaken, kepareng kaulo ngaturaken webblog climen, mugio saged panguningan, amargi meniko salah sawijining budoyo kang adhiluhung ananging kathah saking tiyang jawi piyambak sampun kesupen saking jawinipun, wonten ing kalodhangan puniko keparengo kaulo saged ndherek angudhari sakkathah-kathahipun bab ingkang magepokan karananing Jowo utawi Jawa niki wou.

Inggih sampun makaping-kaping poro pinisepuh anngenipun nularaken babagan Jowo ananging taksih kathah ingkang dereng mangertosi punopo kemawon ingkang kaemot wonten ing saklebetipun puniko wou.
Donga jurung pamuji pangestu soho pambiyantunipun Pinisepuh,  sedherek Kakung Putri, utami kadang Kaneman panguri lan penerus budoyo saestu kulo suwun kagem majenngipun lembar web puniko.
Suwun…

Jumat, 26 November 2010

Babad Candi Prambanan

Candi Prambanan

candi prambanan

Legenda Candi Prambanan


Alkisah, pada dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan. Rakyatnya hidup tenteran dan damai. Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri Pengging. Ketentraman Kerajaan Prambanan menjadi terusik. Para tentara tidak mampu menghadapi serangan pasukan Pengging. Akhirnya, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Pengging, dan dipimpin oleh Bandung Bondowoso.

Bandung Bondowoso seorang yang suka memerintah dengan kejam. “Siapapun yang tidak menuruti perintahku, akan dijatuhi hukuman berat!”, ujar Bandung Bondowoso pada rakyatnya. Bandung Bondowoso adalah seorang yang sakti dan mempunyai pasukan jin. Tidak berapa lama berkuasa, Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Loro Jonggrang, putri Raja Prambanan yang cantik jelita. “Cantik nian putri itu. Aku ingin dia menjadi permaisuriku,” pikir Bandung Bondowoso.

Esok harinya, Bondowoso mendekati Loro Jonggrang. “Kamu cantik sekali, maukah kau menjadi permaisuriku ?”, Tanya Bandung Bondowoso kepada Loro Jonggrang. Loro Jonggrang tersentak, mendengar pertanyaan Bondowoso. “Laki-laki ini lancang sekali, belum kenal denganku langsung menginginkanku menjadi permaisurinya”, ujar Loro Jongrang dalam hati. “Apa yang harus aku lakukan ?”. Loro Jonggrang menjadi kebingungan. Pikirannya berputar-putar. Jika ia menolak, maka Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan. Untuk mengiyakannya pun tidak mungkin, karena Loro Jonggrang memang tidak suka dengan Bandung Bondowoso.

“Bagaimana, Loro Jonggrang ?” desak Bondowoso. Akhirnya Loro Jonggrang mendapatkan ide. “Saya bersedia menjadi istri Tuan, tetapi ada syaratnya,” Katanya. “Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah? Atau Istana yang megah?”. “Bukan itu, tuanku, kata Loro Jonggrang. Saya minta dibuatkan candi, jumlahnya harus seribu buah. “Seribu buah?” teriak Bondowoso. “Ya, dan candi itu harus selesai dalam waktu semalam.” Bandung Bondowoso menatap Loro Jonggrang, bibirnya bergetar menahan amarah. Sejak saat itu Bandung Bondowoso berpikir bagaimana caranya membuat 1000 candi. Akhirnya ia bertanya kepada penasehatnya. “Saya percaya tuanku bias membuat candi tersebut dengan bantuan Jin!”, kata penasehat. “Ya, benar juga usulmu, siapkan peralatan yang kubutuhkan!”

Setelah perlengkapan di siapkan. Bandung Bondowoso berdiri di depan altar batu. Kedua lengannya dibentangkan lebar-lebar. “Pasukan jin, Bantulah aku!” teriaknya dengan suara menggelegar. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin menderu-deru. Sesaat kemudian, pasukan jin sudah mengerumuni Bandung Bondowoso. “Apa yang harus kami lakukan Tuan ?”, tanya pemimpin jin. “Bantu aku membangun seribu candi,” pinta Bandung Bondowoso. Para jin segera bergerak ke sana kemari, melaksanakan tugas masing-masing. Dalam waktu singkat bangunan candi sudah tersusun hampir mencapai seribu buah.

Sementara itu, diam-diam Loro Jonggrang mengamati dari kejauhan. Ia cemas, mengetahui Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. “Wah, bagaimana ini?”, ujar Loro Jonggrang dalam hati. Ia mencari akal. Para dayang kerajaan disuruhnya berkumpul dan ditugaskan mengumpulkan jerami. “Cepat bakar semua jerami itu!” perintah Loro Jonggrang. Sebagian dayang lainnya disuruhnya menumbuk lesung. Dung… dung…dung! Semburat warna merah memancar ke langit dengan diiringi suara hiruk pikuk, sehingga mirip seperti fajar yang menyingsing.

Pasukan jin mengira fajar sudah menyingsing. “Wah, matahari akan terbit!” seru jin. “Kita harus segera pergi sebelum tubuh kita dihanguskan matahari,” sambung jin yang lain. Para jin tersebut berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso sempat heran melihat kepanikan pasukan jin.

Paginya, Bandung Bondowoso mengajak Loro Jonggrang ke tempat candi. “Candi yang kau minta sudah berdiri!”. Loro Jonggrang segera menghitung jumlah candi itu. Ternyata jumlahnya hanya 999 buah!. “Jumlahnya kurang satu!” seru Loro Jonggrang. “Berarti tuan telah gagal memenuhi syarat yang saya ajukan”. Bandung Bondowoso terkejut mengetahui kekurangan itu. Ia menjadi sangat murka. “Tidak mungkin…”, kata Bondowoso sambil menatap tajam pada Loro Jonggrang. “Kalau begitu kau saja yang melengkapinya!” katanya sambil mengarahkan jarinya pada Loro Jonggrang. Ajaib! Loro Jonggrang langsung berubah menjadi patung batu. Sampai saat ini candi-candi tersebut masih ada dan disebut Candi Loro Jonggrang. Karena terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah, Candi Loro Jonggrang dikenal sebagai Candi Prambanan

Ngapunten dereng sempet dipun dadosaken basa jawinipun

Kapendhet saking web puniko

Boso Jowo diakui Internet

Apa iyaa..?
 Google Boso Jowo
Sebelumnya (setahu aku) Mbah Google yang serba tahu itu juga sudah menerapkan “boso jowo” dalam mesin sakti Search Engine nya. Coba aja cek di halaman utama www.google.co.id, pasti dan selalu ada tulisan :
Google.co.id tersedia dalam bahasa: English Nederlands Boso Jowo
Nah ini dia ada lagi yang pakè Boso Jowo…
 All IM in One
Beberapa hari kemaren.. pake layanan Instant Messaging, di www.meebo.com. Ada satu pilihan yang cukup menarik dari Meebo.Com ini. Pilihan Boso Jowo… Yakin Sung..!! Yang paling aku suka, menurut aku semua alih bahasa dari Bahasa Asli (English) ke Boso Jowo cukup VALID. Dari pada terjemahan Pilem (ori/bajakan), kita pilih Bahasa Indonesia tapi terjemahan yang didapat sangat..sangat amburadul. Bener khan …?!? Kadang Indonesia, kadang melayu. Bahkan ada yang seharusnya tidak diterjemahkan akhirnya menjadi kalimat/bahasa yang ndak wajar..
 Meebo Boso Jowo
Beberapa cuplikan alih bahasa :
Forgot Password = lali karo password
Sign on as invisible = melbu lan ndelik
Remember me = taksih emut kulo
Sign on = Mlebet
Meebo.Com, penyedia Instant Messaging via Browser. Bisa login dimana aja tanpa membutuhkan aplikasi dari IM-IM yang ada. Alhamdulillah.. boso jowo diakui di Internet…

blog.iwanudin.com

Selasa, 23 November 2010

Terjemahan Lagu Boso Jowo

 
All out of love (Air Supply):
Katresnan kebablasan

Goodbye (Air Supply):
Minggat

Lost in love (Air Supply):
Wes ora tresno

Making love out of nothing at all (Air Supply):
Gelo (jebule ora dibayar)

Grease (Bee Gees) :
Kinclong

How deep is your love (Bee Gees):
Duwekmu kok jero 'men

I started a joke (Bee Gees):
Wiwit ndagel

In the morning (Bee Gees):
Isuk utuk2

Saturday night fever (Bee Gees):
Meriang ning nekat ngapel

Summertime (jazz) :
Loro Panas

Stayin' alive (Bee Gees) :
Ora iso mati

Words (Bee Gees) :
Nggedebus

More than words (Extreme) :
Nggedebus pol

Highway star (Deep Purple) :
Jago trek-trek'an

Smoke on the water (Deep Purple) :
Umob (album 'Nggodog Wedang')

Soldier of fortune (Deep Purple) :
Prajurit raiso mati

Mama (Genesis) :
Mak'e

Another day in paradise (Phill Collins) :
Suk'mben ing swargo

Againts all odds (Phill Collins):
Ongko Ganep

All night long (Lionel Richie) :
Lek-lek'an(ngebyar)

Still (Lionel Richie) :
Isih (durung entek)

Stuck on you (Lionel Richie) :
Kecanthol

Truly (Lionel Richie) :
Tenan'e

Frozen (Madonna) :
Njendel

Like a virgin (Madonna) :
Ketok'e perawan

Don't cry for me, Argentina (Madonna) :
Ojo nangis, Sragen

Billy Jean (Michael Jackson) :
Tuku clono Levis

Black & white (Michael Jackson) :
Sebrangan dalan

Killing me softly (Roberta Flack) :
Di-ithik-ithik sak-modar'e

Release me (Engelbert Humperdinck) :
Cul'na aku

My way (Frank Sinatra) :
Sak-karepku

I don't like to sleep alone (Paul Anka) :
Kelon-ana aku

Fragile (Sting) :
Bentet

Hands clean (Alanis Morissette) :
Bar Wisuh

Believe (Cher) :
Percoyo

I still believe (Brenda K Star) :
Ngengkelan

Shy guy (Diana King) :
Clingus

Wild woman (Michael Learns to Rock) :
Morotuwo

Torn (Natallie Imbruglia) :
Suwek / dedel duel

Don't speak (No Doubt) :
Meneng'a wae

La copa de la via (Ricky Martin) :
Ayo bal-balan

Something stupid (R William & Nicole Kidman):
nggobloki

Kiss me (Sixpence None The Richer) :
Kismis

Viva forever (Spice Girls) :
Ketagihan wedak Viva

Uptown girl (Westlife) :
Wong wedok nggunung

Don't stop me now (Queen) :
Ojo Nggandoli

Bohemian rhapsody (Queen) :
Bu Hemi nge'Rap'

We will rock you (Queen) :
Balang2an watu

Always (Bon Jovi) :
Mesti ngono

Bed of roses (Bon Jovi) :
Peti mati

Alone (Heart) :
Ijen (album 'Kendel tenan')

Self control (Laura Branigan):
Poso

Warrior (Pat Benatar) :
Sepatu basket

The temple of the king (Rainbow) :
Candi

Sailing (Rod Stewart) :
Iseh Eling (ora edan)

Jump (Van Halen) :
Njondil (album 'Kaget')

Almost unreal (Roxette) :
Ora umum

Black magic woman (Santana) :
Mak Lampir

Smooth (Santana) :
Lunyu (album 'Kepleset')

Always somewhere (Scorpion) :
Mblayang wae

Still loving you (Scorpion) :
Ra duwe isin

So young (The Corrs) :
Bocah SD

After all (Al Jarreau) :
Entek2an

Forever young (Alphaville) :
Awet enom

Woman in love (Barbra Streisand) :
Suminten edan

Mandy (Barry Manilow) :
Adus

Suddenly (Billy Ocean) :
Mak-jegagik / uJUG uJUG

If (Bread) :
Yen

My heart will go on (Celine Dion) :
Loro hepatitis

The prayer (Andrea Bocelli & Celine Dion) :
Mbah Modin

I've never been to me (Charlene) :
Ora pernah kenal Tomi

Hard to say I'm sorry (Chicago) :
Kisinan

Zombie (Cranberries) :
Gendruwo

Boulevard (Dan Byrd) :
Dalan gede

Lady Valentine (David Gates) :
Putri Solo

Emotion (Destiny's Child) :
Muntab

If we hold on together (Diana Ross) :
Yen Gegandengan tangan

It's you (Dionne W & Stevie W) :
Jebul sliramu

Hotel California (Eagles) :
Losmen Kali Pepe

Big big world (Emilia) :
Donya'ne gedhe banget

In your eyes (George Benson) :
Blobok

Careless whisper (George Michael) :
Seneng rasan2

All I am (Heatwave) :
Serakah

I don't have the heart (James Ingram) :
Rempela thok

Just once (James Ingram) :
Sepisan wae

Beautiful girl (Jose Mari Chan) :
Cah ayu

To all the girls I loved before (Julio Iglesias) :
Kanggo randha-randhaku

Dust in the wind (Kansas) :
Lesus nggawa bledug

Pretty boy (M2M) :
Banci

Smile again (Manhatan Transfer) :
Ayo ngguyu (Waljinah)

Paint my love (Michael Learns to Rock) :
Nge-cet omahe pacar

I'll be here waiting for you (Richard Marx) :
Dak-cegat nyang kene

Become 1 (Spice Girls) :
Ilang siji

Babe (Styx) :
Maratuwa (Betawi)

Mermaid (Tatsuro Yamashita) :
Iwak ayu

Lea (Toto) :
Liyo (ora podo)

Just the way you are (Billy Joel) :
Sak-karepmu

Smoke gets in your eyes (jazz) :
Kakehan ngrokok

Long train running (Doobie W) :
Kepancal Sepur

All blues (George Benson) :
Kelunturan (biru kabeh)

O Danny boy (tradisional Irlandia) :
Jebul'e anake Dani!

Blueberry hill (Louis Armstrong):
Gunung Pare

Another clown (Leon) :
wong DPR

Rumekso ing Wengi

Kidung ini adalah karya Sunan Kalijogo. Yang sarat dengan nilai2 Islam. Bagi orang jawa, kidung ini dianggap semacam mantra utk terhindar dari segala bahaya.


Ana kidung rumekso ing wengi
Teguh hayu luputa ing lara
luputa bilahi kabeh
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
niwah panggawe ala
gunaning wong luput
geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah ing mami
guna duduk pan sirno

Sakehing lara pan samya bali
Sakeh ngama pan sami mirunda
Welas asih pandulune
Sakehing braja luput
Kadi kapuk tibaning wesi
Sakehing wisa tawa
Sato galak tutut
Kayu aeng lemah sangar
Songing landhak guwaning
Wong lemah miring
Myang pakiponing merak

Pagupakaning warak sakalir
Nadyan arca myang segara asat
Temahan rahayu kabeh
Apan sarira ayu
Ingideran kang widadari
Rineksa malaekat
Lan sagung pra rasul
Pinayungan ing Hyang Suksma
Ati Adam utekku baginda Esis
Pangucapku ya Musa

Napasku nabi Ngisa linuwih
Nabi Yakup pamiryarsaningwang
Dawud suwaraku mangke
Nabi brahim nyawaku
Nabi Sleman kasekten mami
Nabi Yusuf rupeng wang
Edris ing rambutku
Baginda Ngali kuliting wang
Abubakar getih daging Ngumar singgih
Balung baginda ngusman

Sumsumingsun Patimah linuwih
Siti aminah bayuning angga
Ayup ing ususku mangke
Nabi Nuh ing jejantung
Nabi Yunus ing otot mami
Netraku ya Muhamad
Pamuluku Rasul
Pinayungan Adam Kawa
Sampun pepak sakathahe para nabi
Dadya sarira tunggal


Terjemahan dalam bahasa indonesia:

Ada kidung rumekso ing wengi.
Yang menjadikan kuat selamat terbebas dari semua penyakit.
Terbebas dari segala petaka.
Jin dan setanpun tidak mau.
Segala jenis sihir tidak berani.
Apalagi perbuatan jahat.
guna-guna tersingkir.
Api menjadi air.
Pencuripun menjauh dariku.
Segala bahaya akan lenyap.

Semua penyakit pulang ketempat asalnya.
Semua hama menyingkir dengan pandangan kasih.
Semua senjata tidak mengena.
Bagaikan kapuk jatuh dibesi.
Segenap racun menjadi tawar.
Binatang buas menjadi jinak.
Pohon ajaib, tanah angker, lubang landak, gua orang, tanah miring dan sarang merak.

Kandangnya semua badak.
Meski batu dan laut mengering.
Pada akhirnya semua slamat.
Sebab badannya selamat dikelilingi oleh bidadari, yang dijaga oleh malaikat, dan semua rasul dalam lindungan Tuhan.
Hatiku Adam dan otakku nabi Sis.
Ucapanku adalah nabi Musa.

Nafasku nabi Isa yang teramat mulia.
Nabi Yakub pendengaranku.
Nabi Daud menjadi suaraku.
Nabi Ibrahim sebagai nyawaku.
Nabi sulaiman menjadi kesaktianku.
Nabi Yusuf menjadi rupaku.
Nabi Idris menjadi rupaku.
Ali sebagai kulitku.
Abubakar darahku dan Umar dagingku.
Sedangkan Usman sebagai tulangku.

Sumsumku adalah Fatimah yang amat mulia.
Siti fatimah sebagai kekuatan badanku.
Nanti nabi Ayub ada didalam ususku.
Nabi Nuh didalam jantungku.
Nabi Yunus didalam otakku.
Mataku ialah Nabi Muhamad.
Air mukaku rasul dalam lindungan Adam dan Hawa.
Maka lengkaplah semua rasul, yang menjadi satu badan


Sugeng pepanggihan, salam taqlim ndherek tepang…
Amergo budoyo jowo sampun kathah ingkang nglerwakaken, kepareng kaulo ngaturaken webblog climen, mugio saged panguningan, amargi meniko salah sawijining budoyo kang adhiluhung ananging kathah saking tiyang jawi piyambak sampun kesupen saking jawinipun, wonten ing kalodangan puniko keparengo kaulo saged ndherek angudhari sakkathah-kathahipun bab ingkang magepokan karananing Jowo utawi Jawa niki wou.
Inggih sampun makaping-kaping poro pinisepuh anngenipun nularaken babagan Jowo ananging taksih kathah ingkang dereng mangertosi punopo kemawon ingkang kaemot wonten ing saklebetipun puniko wou.
Donga jurung pamuji pangestu soho pambiyantunipun Pinisepuh,  sedherek Kakung Putri, utami kadang Kaneman panguri lan penerus budoyo saestu kulo suwun kagem majenngipun lembar web puniko.
Suwun…
http://kawruhjawi.wordpress.com/
http://larassejati.multiply.com/ 

Senin, 22 November 2010

Asem-asem buncis


Keperluan:

250 gr buncis
250 gr daging sapi, blender utowo diiris biasa kotak2 tipis
2 lembar godong salam
2 cm laos digepuk
2 sendok makan banyu asem
1 sendok makan kecap manis
1 tomat
2 iji brambang cilik
2 siung bawang putih
2 iji lombok abang gede
1 sendok makan gulo jowo
1 sendok teh uyah

Corone Nggawe:
1.      Buncis ketok2 kiro-kiro 3 cm, kumbah resik.
2.      Panaske panci isi banyu watoro 1 liter, daging irisanlebokke, godog nganti empuk.
3.      Yen pingin digiling (blender) kari nyampur ½ sendok the mrico, ½ sendok teh uyah, carup dadi siji, banjur digawe bunder2, cemplungke ning panci isi banyu kiro- kiro ½ liter wae. Cemplungke siji2 nganti mumbul banjur dientas.
4.      Brambang, bawang, lombok, tomat, diiris tipis miring.
5.      Panaske wajan isi di-kek-i lengo goreng 2. sendok makan wae, banjur brambang, bawang digongso, lombok, tomat, paling keri dewe daging irisan sing wis empuk, utowo glindingan daging mau, wolak walik roto, cemplungno gulo, uyah, salam , laos, ugo banyu asem – e pisan.
6.      Grujuk karo kaldu (bouillon) mau. Tambahke kecape. Masak sedelo, angkat. (zout naar smaak)
7.      Sajekno panas-panas.


Lakon-lakon Wayang


 Bambang Sakri Kromo
§
 Narasoma
§
 Sudamala
§
 Pandu Gugur (Pamuksa)
§
 Sombo Juwing
§
 Bimo Bungkus
§
 Bale Golo-Golo
§
 Sayembara Mentang Langkat
§
 Wiratha Parwa
§
 Babad Wanamarta
§
 Babad Wanamarta (live)
§
 Pendawa Ngenger
§
 Pandhawa Boyong
§
 Pandawa Gubah
§
 Pandawa Nugraha
§
 Arjuna Wiwaha
§
 Bambang Partodewo
§
 Banuwati Janji
§
 Lahire Gatotkaca
§
 Gatotkaca Sungging
§
 Gatotkaca Nagih Janji
§
 Gatotkaca Wisuda (Singo Barong)
§
 Dewa Ruci
§
 Bima Suci
§
 Wahyu Srimakutharama
§
 Semar Kuning
§
 Semar mbarang jantur
§
 Sawitri (dan Satyawan)
§
 Alap-alap Satyaboma
§
 Abimanyu Krama
§
 Kresna Kembang (Alap-Alap Rukmini)
§

nartosabdho.co.cc 
radio-budayajawa.blogspot.com/ 
Menawi badhe ngersakke Video Wayang >>> dalangjemblung.multiply.com 

Minggu, 21 November 2010

Sekar Macapat utawa Sekar Alit

Macapat iku tembang tradhisional ing tanah Jawa. Saben bait macapat nduwèni baris kalimat sing diarani gatra, lan saben gatra nduwé sawetara guru wilangan (suku kata) tinamtu, lan dipungkasi nganggo uni pungkasan sing diarani guru lagu.[1]

Macapat kanthi jeneng sing béda uga bisa ditemokaké jroning kabudayan Bali[2], Sasak[3], Madura[4], lan Sunda. Sajabané kuwi macapat uga naté ditemokaké ing Palembang[5] lan Banjarmasin.[6] Biasané macapat dimaknani minangka maca papat-papat, yaiku cara maca saben patang wanda (suku kata).[7] Nanging bab iki dudu siji-sijiné makna, penafsiran liya uga ana.[7] Macapat dikira muncul ing pungkasan jaman Majapahit lan wiwitané pengaruh Walisanga, nanging bab iki mung kanggo kahanan ing Jawa Tengah.[8] Sebab ing Jawa Wétan lan Bali macapat wis dikenal sadurungé teka Islam.[8]

Karya-karya kasusastran klasik Jawa saka jaman Mataram Anyar, umumé ditulis nganggo metrum macapat.[9]. Sawijining tulisan jroning wangun prosa utawa gancaran umumé ora dianggep minangka asil karya sastra nanging mung kayadéné 'daftar isi' waé.[9] Sawetara conto karya sastra Jawa sing ditulis jroning tembang macapat kalebu Serat Wedhatama[10], Serat Wulangreh[11], lan Serat Kalatidha.[12]
Puisi tradisional Jawa utawa tembang biasané dipérang dadi telung kategori: tembang cilik, tembang tengahan lan tembang gedhé.[13]

Macapat digolongaké kategori tembang cilik lan uga tembang tengahan, déné tembang gedhé arupa kakawin utawa puisi tradhisional Jawa Kuna, nanging ing jaman Mataram Anyar, ora dipatrapaké prabédan antara suku kata dawa lan cendhak.[13] Saliyané kuwi tembang tengahan uga bisa ngarujuk marang kidung, puisi tradhisional jroning basa Jawa Tengahan.[14]

Yèn dibandhingaké karo kakawin, aturan-aturan jroning macapat kuwi béda lan luwih gampang dipatrapaké jroning basa Jawa amarga béda karo kakawin sing didhasaraké marang basa Sangskerta, jroning macapat prabédan antara suku kata dawa lan cendhak dilirwakaké.[13]
Aturan-aturan jroning macapat mau antara liya:
  • Guru gatra : wilangan larik/gatra saben pada (Indonesia: bait).
  • Guru wilangan : wilangan wanda (Indonesia: suku kata) saben gatra.
  • Guru lagu : tibané swara wanda ing pungkasan ing saben gatra.
Déné, tembang utawa sekar sejatiné ana werna-werna. Lumrahé dipérang dadi telung jenis, yaiku: Sekar alit, sekar tengahan lan sekar ageng.

Rowo Pening

Deceritakan kembali oleh:
kartika adi sukma
Rawa Pening adalah sebuah tempat wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Luasnya 2.670 hektare, dan menempati wilayah kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Hampir seluruh permukaan rawa ini tertutup tanaman enceng gondok. Tanaman sejenis gulma ini juga sudah menutupi Sungai Tuntang, terutama di bagian hulu.
Menurut legenda, Rawapening adalah Telaga yang muncul, menurut mitos, sebagai ekses kemarahan seorang pemuda miskin bernama Jaka Baru Klinting. Ia menjadi bulan-bulanan dan ejekan penduduk sekitar yang arogan dan rakus. Pemuda itu sendiri, menurut cerita, merupakan jelmaan seekor naga yang baru saja dibunuh oleh warga setempat untuk konsumsi pesta rakyat.
Kedatangan Baru Klinting memicu kemarahan warga, karena mereka tak ingin melihat seorang pemuda berpenampilan lusuh dan dekil. Hanya seorang janda tua bernama Nyai Latung saja yang mau memberikan perhatian kepadanya, termasuk ketika Klinting minta makan-minum. Ejekan dan perlakuan tak adil itu membuat Klinting marah hingga ia berani mengajukan sebuah tantangan kepada warga setempat. Pemuda ini menantang mereka apakah mampu mencabut sehelai daun yang dibenamkan di dalam tanah.
Di luar dugaan, warga yang marah tak sanggup melakukan itu, selain Klinting sendiri. Namun, ketika ia mencabut daun itu, memancurlah air dari tanah di mana daun tadi tertancap. Makin lama makin banyak hingga akhirnya menjadi air bah yang menenggelamkan seluruh warga Ngebel selain Nyai Latung, dan jadilah sebuah telaga
AMANAT:JANGAN SUKA MENGHARDIK ORANG YANG TAKBERDAYA KARNA SUATU SAAT KITA AKAN DAPAT BALASANNYA

Sabtu, 20 November 2010

Syukur karananing segelas toya

Kultum Bahasa Jawa


Bismillahirrohmanirrohim..  


Assalamua’alaikum Wr Wb


Bapak2 ibu2 sedherek2 jama’ah isyak lan traweh ingkang kaulo mulyakaken, monggo kultum ingkang sekedap puniko sareng kito bika kanthi waosan Basmallah sesarengan.
Sepindah monggo Bapak2 ibu2 sedherek2jama’ah masjid Al-Huda I kaulo dherekaken tansah ngaturaken raos syukur kulo panjengan sami inggih dugi wekdal sakmeniko taksih dipun paringi kasehatan karunia Iman soho Islam sahinggo saged hangrawuhi jama’ah Sholat Isya’ lan insyaAllah sholat Traweh kanthi kahanan ngremenaken, Inggih sedoyo pujo lan puji namung kagunganipun Allah SWT, Sholawat sarto salam kagem junjungan kita Nabi Besar  Muhammad SAW.
Wonten ing kasempatan puniko kepareng dalem ngaturaken sekedik “Bab Raos Syukur Wonten Ing sakgelas Toya”

Jama’ah Masjid Alhuda I Rohimakumulloh,
Kados2 ingkang sampun asring di pun sampekaken bilih Allah mrintahaken titahipun/kulo panjengan sami supados nglampahi siam puniko mboten sanes nggadahi maksud lan tujuan kulo panjenengan puniko sakmangke sagedto mencapai Drajad Taqwa, salah setunggilipun ciri taqwa puniko bersyukur dumateng Allah SWT.
Kathah tiyang meniko kerso syukur menawi nikmat ingkang dipun raosaken meniko kathah, semanten ugi menawi nikmat ingkang dipun raosaken meniko sekedik utawi alit jarang tiyang ingkang saged mensyukuri nikmat puniko, Padahal sakyektosipun mboten onten nikmat alit, sekedik sangking Panjenenganipun Allah SWT, inggih namung pengertosan tiyang puniko sahinggo nikmat ingkang sampun diparingaken puniko mboten dipun syukuri.

Salah Satunggalipun cerita hikmah:
Suatu ketika Sohabat sedang duduk di rumahnya, tiba-tiba datang temannya mengeluh dan meminta pertolongan.
“Wahai Sohabat,”
kata orang itu. “aku memiliki rumah yang sempit, aku tidak kerasan tinggal di rumah tersebut. 
Tolong aku agar rumahku menjadi luas,”
Kemudian Sohabat menyuruh orang itu pulang dan memasukan 5 ekor kambing ke dalam rumahnya.
Besoknya orang itu datang lagi dan berkata, 
“wahai Sohabat, rumahku menjadi tambah sempit karena kambing-kambing itu”
Kemudian Sohabat kembali menyuruh orang itu pulang dan menyuruhnya memasukan 5 ekor unta. Dengan wajah penuh keheranan orang itu pulang dan menuruti apa yang suruh Sohabat.
Besoknya orang itu kembali lagi dengan wajah sangat marah.
“ Sohabat, sekarang aku tidak bisa tidur, kulo kesok-sok kaliyan mendo lan onta. Aku hanya bisa berdiri mematung di tumahku,”
“Pulanglah,” jawab Sohabat. “Lalu keluarkan semua binatang ternak itu dari rumahmu.
Besoknya orang itu kembali dengan wajah berseri-seri, “Alhamdulillah, sekarang rumahku menjadi sangat luas sekali, aku bisa tenang tiduran dan melakukan apapun di rumahku,” kata orang itu dengan penuh semangat.

Padahal rumahnya tak berubah, apalagi bertambah luas secara fisik dari sebelumnya.
Lhah! lantas punopo Relevansinipun/hubunganuipun crios niki wou kaliyan wulan romadhan puniko?
Makaten, Kanthi Ramadhan Allah tansah membimbing, mendidik kulo panjengan sami ing tembe sakalangkung pinter anggenipun mensyukuri nikmattipun ingkang sampun diparingaken puniko. Segelas, utawi bergelas-gelas toya ingkang dipun unjuk sabendinten jarang bahkan wonten ingkang dereng ngakeni, nopo maleh malah dereng mangertosi bilih Toya niki wou salah satunggilipun nikmat Allah ingkang ageng, kathah, soho bermanfaat. Ananging wekdal nepaki ngelak ingkang sanged2, satunggal gelas toya pethak kemawon kulo panjengan sami saged ngraosaken dospundi nikmatipun, padahal ing dinten2 selain Romadhan kito asring ngremehaken nikmat Allah saking setunggal gelas Toya pethk puniko.

Bapak2 ibu2 sedherek2 jama’ah isyak lan traweh ingkang kaulo mulyakaken,
Lajjeng dos pundi anggenipun bersyukur dumateng Allah SWT?
Poro alim ngendikakaken3 cara bersyukur dumateng Allah:
1. Bersyukur ngagem weningipun batos(menawi tiyang sampun saged nglaksanaken puniko Tamtu mboten bakalan sakmangke maiben utawi ingkar saking nikmatipun Allah)
2. Bersyukur ngagem ucapan, lidah ingkang biasa melafaskan kata2 saged ngungkapaken ungkapan2 utomi sarono mujudtaken raos syukur kito, Subhanallah 10 kebaikan, lailla ha illlah 20 kebaikan, Alhmdulillah 30 kebaikan
3. Bersyukur ngagem perbuatan, perbuatan ingkang bisa kito laksanaaken mboten liyo mboten sanes kagem hal2 ingkang positif, ingkng sae, ingkang bermanfaat. Menurut Imam Al-Ghozali wonten pitu anggota badan ingkang kedah dipunmaksimalaken kagem bersyukur. Antaranipun, 1mata, 2telinga, 3lidah, 4tangan, 5perut, 6kemaluan, dan 7kaki.

Mugi kanthi Romadhn puniko sagedto ndadosken shahruttarbiyah utawai bulan pendidikan ingkang ndadosaken kulo panjengan sami insan ingkan tansah saged lan langkung pinter bersyukur dumateng Allah SWT sae wonten ing lahir ugi wonten ing batin.
Makaten pengaosan sekedik sangking kawulo, sakderengipun dipun tutup kepareng kaulo ngumumaken petugas takjil, Petugas Kultum kagem mbenjing tanggal 14 Agustus 2010
Makaten isian saking kulo, wonten lepatipun nyuwun agunging pangaksami, wabilattaufiq wal hidayah, warridzo wal innayah,

Wassalamualikum Wr Wb